Process safety management

Over planop solutions

Koen Biermans, de hoofd consultant van Planop solutions is burgerlijk ingenieur mechanica en heeft een aanvullend diploma in de veiligheidstechnologie. Als inspecteur bij de Belgische seveso inspectiediensten heeft hij 15 jaar on site ervaring met risicoanalyse en risicobeheer in de procesindustrie. Hij is vertrouwd met risico identificatie en beoordelingstechnieken zoals HAZOP, PHA, FMEA en SIL classificatie.

Hij is medeontwikkelaar van de planop methodologie en auteur van de planop software. Sinds 2007 is hij actief bezig met het ontwikkelen van python gebaseerde interactieve web applicaties.

Hij is onderlegd in python, javascript, html, css, visualbasic en is vertrouwd met het beheer en onderhoud van linux, apache en PostgreSQL.